Πέμπτη

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Ο Σύλλογός ασκώντας επίδραση στην καλλιτεχνική ζωή των νέων, ίδρυσε το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Δροσοχωρίου έχοντας ως κύρια δραστηριότητα του την δημιουργική απασχόληση των παιδιών. 


Οργανώθηκε και λειτουργεί εθελοντικά από 2 νηπιαγωγούς, μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας την κα Ευθυμίου Ιλιάνα και την κα Μπίστα Ελένη.

Παιδικό τμήμα ηλικίας 5 εώς 10 ετών με κύριες δραστηριότητες:

Ζωγραφική
 Κατασκευές
 Μουσική
 Δημιουργικό παιχνίδι
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1 σχόλιο: